Hitta konkurrenters annonser – Annonsbibliotek Facebook

Har du någonsin känt att du skulle vilja få en större insikt i hur dina konkurrenter marknadsför sig själv på facebook? Då har du kommit rätt! I det här blogginlägget ska vi gå igenom hur man enkelt och gratis kan få en inblick i konkurrenternas marknadsföring. 

Vilket typ av företag man än driver så finns det alltid konkurrenter som kämpar om samma kunder som du gör. Hälsosam konkurrens är såklart en viktig faktor när det kommer till att förbättra sin tjänst, produkt, eller erbjudande gentemot kunden. Det finns många lärdomar man kan ta med sig om man lyckas skaffa sig en inblick hur framgångsrika konkurrenter har valt att utföra sig marknadsföring, men hur skaffar man sig den inblicken? 

  1. Direkt på ett företags facebooksida

På grund av att Facebook arbetat mycket med att förbättra och utöka transparensen på deras sida så finns det nu möjlighet att kolla upp vem som är avsändaren av en annons i ditt flöde samt kolla om ett specifikt företag har publicerat några annonser. 

Digital Marknadsföringsbyrå - xA FHv zwhRO5S1gcNnUyTScRx055Mzul60m QUfVd2eiD9nZp5DOrzMCvXocmTBRgeMcRXI

Under rubriken “Sidtransparens” som bör vara lokaliserad i högerkolumnen så kan man trycka på “visa mer” för att få en överblick kring hur sidan hanteras. Digital Marknadsföringsbyrå - JPOvyeYCyQVJYL zPShLemiKqDUAw F85bzHrbNRSctt90Mz1V1yQpltlHks LaN3p

För att sedan se vilka annonser som sidan publicerat så trycker man på “Gå till annonsbiblioteket”.

Digital Marknadsföringsbyrå - rp5aLz2rFvI TfZIpHUEigcqKon1E7FK klL7teCW ybacZOBo4A33iHpE6y0o0ns81OYwbuuF5REBj83A3oTVQ1n pI abku2C5zOI0o5Lz 0HE1

Härifrån har man möjlighet att filtrera annonserna utifrån land, för att kolla hur annonserna skiljer sig mellan olika länder, utifrån olika tidsramar, för att se hur man valt att annonsera under olika tidsperioder, samt utifrån vilken plattform eller plattformar som man valt att visa annonserna på. Möjligheten att sortera utifrån vilka annonserna som fått mest, respektive minst, exponering är också möjligt. Det kan ge oss en fingervisning kring vilka typer av annonser som nått ut bäst, men det ger oss tyvärr ingen idé om det givit resultat i form av t.ex. köp. 

  1. Facebook Ad Library/Annonsbibliotek. 

Ett annat sätt att undersöka konkurrenters annonser på facebook är att gå direkt genom Facebooks annonsbibliotek. I sökrutan kan du välja att antingen söka på ett företagsnamn eller på en mer generell term som är kopplad till din produkt eller tjänst. 

Digital Marknadsföringsbyrå -

Om du är ett företag som sysslar med t.ex. Catering så kan det vara hjälpsamt att ha möjligheten att söka på termen “Catering” för att få fram sidor/annonser som är kopplade till det ordet. Detta hjälper bland annat dig som vill upptäcka fler nya konkurrenter än de som du redan har koll på. 

Nu när du vet hur man lyckas hitta konkurrenternas annonser så kommer vi nu till frågan: Hur kan man använda informationen som går att hitta i annonsbiblioteket? 

  • Vi får en inblick i de grafiska valen som konkurrenterna har gjort. Har de valt att annonsera med videor eller bilder? Vad väljer de att visa upp? I vilka färger?  Från detta kan vi se trender och försöka skaffa oss lärdomar som vi kan applicera på våra egna annonser. 
  • Vi kan kolla vilka rubriker och annonstexter som kommer med annonserna. Kanske har mer etablerade företag en bättre uppfattning om vad som lockar kunder. Är det att det är fri frakt? Ekologiskt? Gratis testperiod? Är texten mer säljande eller trycker den på mer mjuka värden? Spelar man på humor? Presenterar man bara fakta? 
  • Vi kan undersöka vilka typer av erbjudanden som konkurrenterna erbjuder. Är det 20% rabatt på en specifik produkt? Är det 3 för 2? Är det 30% rabatt för nya kunder? Får man något om man rekommenderar en vän?
  • Det till sist kan göra är att analysera vilken målgrupp konkurrenterna har riktat sig till. Även om annonsbiblioteket inte presenterar dem exakta målgrupperna så finns det mycket man kan anta utifrån alla olika element i bilden. Är det bara män på reklambilderna så kanske man kan anta att företaget riktar sig främst mot män? Är det endast bilder med människor som sköter om hästar så kanske man riktar annonsen mot personer med hästintresse? Sen kan vi finna ledtrådar i annonstexterna också. 

Slutord

Som vi märkt nu så gör facebook det lätt för oss att hitta konkurrenters annonser och det ska vi vara tacksamma för eftersom det finns mycket man kan lära sig av att se hur andra valt att utforma sin marknadsföring. Lärdomarna man tar med sig behöver inte bara vara saker som man applicerar direkt på sina egna annonser utan det kan vara lärdomar om vad bör undvika i sina annonser för bli mer nischad eller för att hitta en färsk målgrupp. Det kan också vara ett sätt att skaffa sig lite inspiration och förändra sitt sätt att tänka när det kommer till annonsering på facebook. 

Hoppas att detta lyckades vara användbart för alla er som tagit tiden att läsa detta! 


Vill du förbättra din digitala marknadsföring? Klicka här för att boka ett onlinemöte med våra experter!

Andra insikter från Trendflow: