Facebook automatiska regler: Optimering för framgångsrika kampanjer


För att kunna konkurrera på högsta nivå kan det löna sig att optimera dina annonser och strategier på ett effektivt och kostnadsbesparande sätt. Automatiska regler i Meta Ads (tidigare Facebook Ads) erbjuder en sofistikerad lösning för att hjälpa dig att övervaka och anpassa dina kampanjer, målgrupper och annonser automatiskt, baserat på förutbestämda villkor och prestandakriterier.

Det finns tre primära fördelar med att använda automatiserade regler. Med Meta Ads automatiserade regler kan du:

  1. Spara tid – Att hantera och optimera ett stort antal annonskampanjer kan vara tidskrävande. Automatiserade regler kan spara dig en massa tid om du använder dessa på rätt sätt.
  2. Minska kostnader – Genom att snabbt pausa annonser när de inte längre är lönsamma kan automatiserade regler spara dyrbara annonseringskronor.
  3. Effektiv skalning – Använd automatiserade regler för att höja annonsbudgeten baserat på ROAS och allokera mer resurser till dina mest framgångsrika annonser.

Här är några exempel på regler som du kan skapa:

  • Regel #1 - Pausa en annons som spenderat X belopp utan resultat
  • Regel #2 - Öka budgeten med 20% om ROAS är X
  • Regel #3 - Minska budgeten med 20% om ROAS är X

Regel #1 - Pausa en annons som spenderat X belopp utan resultat

Namnförslag: Annons spenderat 300 kr | ROAS mindre än 3 | Pausa annons

Mål: Denna regel hjälper oss att förhindra att en annons spenderar en högre budget med dålig ROAS.

Övergripande upplägg:

Digital Marknadsföringsbyrå - image

I det här fallet har jag valt de senaste 3 dagarna, men du kan öka tidsintervallet om det är en kund som har en längre försäljningscykel.

Viktig notering: När du lägger till ett villkor, klicka alltid på de 3 prickarna "..." och välj på vilken objektnivå villkoret ska gälla (kampanjer, ad sets eller annonser).

Digital Marknadsföringsbyrå - image 1

Extra villkor: Om du har en kampanj som du inte vill att regeln ska appliceras på, lägg till ett villkor för "kampanjnamn" och uteslut denna eller dessa:

Digital Marknadsföringsbyrå - image 2

I fallet ovan tog jag bort kampanjer som har namnet "lead gen".

Regel #1 variant

Alternativ: Du kan ha samma regel som ovan, fast för annonser som inte fått något köp alls efter att X belopp spenderats

I praktiken skapar du samma upplägg, men ändrar ROAS-villkoret till "Köp":

Digital Marknadsföringsbyrå - image 3

Regel #2 - Öka budgeten med 20% om ROAS är X

Mål: Att snabbt öka budgeten på de kampanjer som fungerar bäst.

Namnförslag: ROAS större än 2 | Öka budget 20%

Viktigt: Lägg till "aktiv tid i sekunder" på 259200 ➝ detta tvingar kampanjen/annonsgruppen att vara aktiv i minst 3 dagar innan den bestämmer sig för att höja

Digital Marknadsföringsbyrå - image 4

Regel #3 - Minska budgeten med 20% om ROAS är X

Mål: Att snabbt minska budgeten i kampanjer/ad sets som inte presterar bra.

Namnförslag: ROAS under 2 | Minska budget 20%

Viktig notering: Lägg till en aktiv tid i sekunder på 259200 ➝ detta tvingar kampanjen/annonsgruppen att vara aktiv i minst 3 dagar innan den bestämmer sig för att sänka.

Digital Marknadsföringsbyrå - image 5

Vanliga frågor och svar

Fråga: Vad gör jag om en automatisk regel ger oönskade resultat?

Svar: Om en automatisk regel ger oönskade resultat är det viktigt att snabbt identifiera problemet och justera regeln för att förhindra ytterligare negativa effekter på dina kampanjer. Det kan vara nödvändigt att ändra villkoren, parametrarna eller tidsramarna för regeln. Det är också viktigt att övervaka kampanjprestanda noggrant för att snabbt upptäcka eventuella problem.

Fråga: Kan jag använda automatiska regler för att optimera både CBO (Campaign Budget Optimization) och ABO (Ad Set Budget Optimization)?

Svar: Ja, automatiska regler kan användas för att optimera både budgetar på kampanjnivå(CBO) och adset-nivå (ABO). När du skapar en regel får du möjlighet att välja om den ska tillämpas på kampanj- eller ad set-nivå.

Fråga: Är det möjligt att använda automatiska regler på andra annonseringsplattformar än Meta Ads?

Svar: Ja, flera andra annonseringsplattformar, som Google Ads och LinkedIn Ads, erbjuder också möjligheten att skapa och använda automatiska regler för att optimera dina kampanjer. Funktionerna och inställningarna kan skilja sig något mellan plattformarna, så det är viktigt att bekanta sig med respektive plattforms specifika verktyg och funktioner.

Sammanfattning

Även om dina kampanjer kräver mänsklig inblandning kan dessa automatiserade regler bidra till att reducera en del av det manuella arbetet som vanligtvis utförs i hanteringen utav dina Facebook-kampanjer.

Om du lägger lite tid på att lära dig Facebooks automatiserade regler, så finns det en stor chans att du att förenklar arbetet i Ads Manager. Dessutom kan du kanske uppnår en bättre avkastning på din annonsering i processen!


Vill du förbättra din digitala marknadsföring? Klicka här för att boka ett onlinemöte med våra experter!

Andra insikter från Trendflow: