Storytelling som leder till resultat

Ordet storytelling är inte bara ett trendande begrepp, utan ett koncept som skapar kundrelationer, ökad försäljning och mervärde för mottagaren. Arbetar du med marknadsföring har du troligtvis hört begreppet förut då vi ser att allt fler företag anammar strategin. I den här artikel får du verktygen som du behöver för att skapa och förmedla just din unika story.

Storytelling är ett interaktivt kommunikationskoncept med fokus på att bygga en relation med mottagarna, genom en kreativ berättelse. Det vanligaste misstaget som företag gör, är att fastna i “vi har de bästa produkterna”-tänket, och ser storyn som ett sätt att överglänsa konkurrenterna. Men det handlar inte bara om produkten i sig och dess kvaliteter, tvärtom. Storytelling grundar sig i att berätta något som är intressant för mottagaren i första hand. Att förmedla en känsla och bygga en relation med mottagaren. Produkten eller tjänsten är sekundär.

Så använder du storytelling i din marknadsföring

Som ett kvitto på det mediebrus och konkurrens som företag utmanas av idag, har marknadsteam tvingats utvecklat allt mer kreativa och träffsäkra tillvägagångssätt att fånga konsumenternas intresse på. Vi lever i ett samhälle som konstant exponerar oss för reklambudskap, vilket resulterar i annonströtthet och utmaningar att nå igenom bruset. Storytelling har blivit en strategi som visat sig ge goda resultat både vad gäller konverteringar, kundrelationer och varumärkeskännedom. Både för organiska kampanjer, annonskampanjer och reklamfilmer. Konceptet bygger på att lyfta gemensamma nämnare med målgruppen,att skapa igenkänning och att ge dem en story som de vill ha mer av. Det huvudsakliga syftet är att väcka känslor hos mottagarna genom en berättelse som är så bra att de vill veta hur den slutar, och lägger den på minnet.

Studier har bekräftat att mottagare har lättare att ta till sig budskap genom berättelser, i jämförelse med ren fakta. Storytelling ger dig möjlighet att göra just detta. Så, hur gör man rent praktiskt?

Så skapar du resultat med storytelling 

  • Målgruppsanalys: För att du ska kunna skapa en målgruppsanpassad och träffsäker berättelse gäller det att du först och främst lär känna din målgrupp på djupet. Analysera deras beteende, intressen och var de föredrar att spendera sin tid. Vilka utmaningar har din målgrupp och vilka problem ställs de inför i sin vardag? Du kommer inte att kunna bidra till en lösning eller relaterbar story, om du inte vet vilka deras utmaningar eller svordomar är. Din uppgift är inte bara att berätta Er story, utan att ge mottagarna ett värde tillbaka för den tid de lägger på att uppmärksamma innehållet. 
  • Syfte: Vad är syftet med din story? Vad vill du att mottagarna ska känna? Detta är viktiga frågor för utformandet av din berättelse som bör följas upp löpande under processen. Har du lyckats få med alla de delar som är relevanta och inte tappat budskapet på vägen? 
  • Roller: Karaktärer spelar en viktig roll när det kommer till att väcka engagemang och känslor, oavsett om det är riktiga personer, animationer eller objekt. Försäkra dig om att varje roll har sitt syfte och är anpassade för att väcka igenkänning hos mottagaren. Antingen genom utseende, utmaningar eller uttryck.
  • Destination: Var utspelar sig din berättelse? Destinationen har möjlighet att stärka relevansen och fördjupa ditt budskap. Det är viktigt att platsen förstärker din berättelse, att karaktärerna passar in och att den är produktionsvänlig. 
  • Händelseförloppet: Storytelling byggs upp och drivs framåt av någon form av intrig eller spänningsmoment. Detta ska kännas av i ett tidigt stadie för att fånga mottagarens intresse, så de fortsätter att följa hela händelseförloppet – hur kommer det att sluta? Så fort mottagarna får svar på sina frågor kommer de nöja sig och gå vidare. Därför krävs det mycket tanke och planering vad gäller själva upplägget av din story. Ge dom inte “the good parts”, förrän storyn går mot sitt slut. Tänk såhär: ett anslag, en fördjupning, en upplösning och ett avslut. Som ett upplägg för en riktigt bra film!
  • The end: En minnesvärd story ska alltid avslutas på ett bra sätt. Mottagarna ska inte lämnas miserabla och förknippa ditt varumärke med hopplöshet. Då har det gått snett. För att din story ska generera givande resultat, behöver du uppmana mottagarna till att agera. Detta gör du genom en tydlig CTA. Uppmana dem till att exempelvis kontakta ditt bolag för rådgivning, att besöka er hemsida för mer information eller att enkelt klicka sig vidare till den produkt som kommer som göra deras liv enklare.
  • Branding: Vilka värderingar har ditt företag och hur vill du att ditt varumärke ska uppfattas? Storytelling speglar ditt företag och vad ni står för, vilket förhoppningsvis går i linje med vad din målgrupp sympatiserar med. Det har blivit allt viktigare för konsumenter att välja företag som delar deras värderingar och som associeras med både välgörenhet, miljöarbete och goda arbetsförhållande. I din storytelling har du möjlighet att lyfta allt de arbete som ni utför bakom kulisserna. 
  • Personligt: Mottagare idag föredrar att känna sig unika och speciella. De vill gärna bli tilltalade med pronomen “vi” för att känna sig inkluderade och som en viktig del av ditt varumärke. Storytelling är det perfekta verktyget för företag som vill bygga ett emotionellt band till sin publik. Vi är bara människor, och för att vara helt ärlig så kan nog flera av oss hålla med om att vi reagerar starkare på känslomässiga argument än vad vi gör på rationella. Att berätta din story och våga visa vad ditt varumärke står för, ger mottagarna en emotionell relation till dig, vilket är avgörande för deras framtida val av varumärke. 

Vill du förbättra din digitala marknadsföring? Klicka här för att boka ett onlinemöte med våra experter!

Andra insikter från Trendflow: