Tellusgruppen

Om Tellusgruppen

Tellusgruppen består av flera bolag inom sektorerna för utbildning och barnomsorg. Trendflow har hjälp dem att hitta kunder till två av deras verksamheter: Tellusbarn, som driver över 20 förskolor med extra fokus på språk, skapande och hälsa i Stockholm, Uppsala och Enköping, och till Nanny by Tellus, som erbjuder barnvaktslösningar som värnar om noggrann rekrytering och personlig service.

När det kommer till Tellusbarn så har Trendflows uppgift varit att hitta vårdnadshavare som är intresserade av barnplatser på någon av deras förskolor. Även för Nanny by Tellus har fokus legat på vårdnadshavare, då målet är att finna familjer som är i behov av barnvakt.

Digital Marknadsföringsbyrå - eng och komp 6
Trendflow

Mål

Målet för både Tellusbarn och Nanny by Tellus är att nå ut till och få in ansökningar från vårdnadshavare som är intresserade av en barnplats på någon av deras förskolor respektive barnvaktslösningar. För att uppnå detta har vi använt oss av annonser för leadgenerering på Facebook och Instagram.

Lösning

En grund för Trendflows arbete med Tellusbarn har varit att vi är begränsade till målgrupper bestående av vårdnadshavare med barn i relevant ålder som dessutom bor i närheten av förskolorna. Detta innebär att vi har varit tvungna att dela upp våra målgrupper efter vilken förskola som vi vill driva ansökningar till. Därmed har vi varit tvungna att lägga mycket fokus på hur vi vinklar annonserna och lyfter fram det unika med just den förskolan.

Eftersom Tellusbarns förskolor som regel har ett unikt fokus på till exempel språk, hälsa och rörelse eller musik så har fokus naturligt fallit på detta. Vi har även, trots de något begränsade möjligheterna att arbeta med målgrupper, kunnat arbeta med att ta fram målgrupper av föräldrar som är anpassade till förskolornas fokusområden. En ytterligare utmaning och nyckel till ett lönsamt resultat för hela verksamheten har varit att arbeta med Facebooks optimering och algoritm för att driva anmälningar till samtliga annonserade förskolor med bibehållet goda resultat, och inte bara de annonser och ad sets som Facebook helst delegerar budget till.

För Nanny by Tellus har mycket fokus legat på content. Vilka bilder använder vi? Och hur kommunicerar vi värdet i just Nanny by Tellus barnvaktslösningar på bästa sätt genom en bild och text? Här har vi haft möjlighet att gediget testa oss igenom olika bildmanér och även målgrupper, då vi kan rikta oss till bredare segment.

Digital Marknadsföringsbyrå - tellusbarn kundcase img 1
Digital Marknadsföringsbyrå - Tellsgruppen.jpg
Om samarbetet​

”Vårt samarbete med Trendflow har varit mycket positivt, både gällande Tellusbarn och Nanny by Tellus. Vi har blivit trevligt och professionellt bemötta och anser som helhet att vi har tagit del av väldigt goda resultat.”

Anna Lassen, kommunikationschef på Tellusgruppen