Cirkus Brazil Jack

Om Brazil Jack

Cirkus Brazil Jacks historia sträcker sig från 1899 då Carl Rhodin, mer känd som den legendariske Brazil Jack, startade cirkusen som ännu bär hans namn. Idag är Cirkus Brazil Jack världens äldsta turnerande cirkus och Sveriges enda djurfria cirkus.

Cirkus Brazil Jack bjuder på gastkramande lindans på höga höjder, häpnadsväckande konster på rullskridskor, komiker samt enastående akrobater från bland annat Etiopien, Sydamerika och Ukraina. Cirkusen återupptog sina turnéer efter ett tvåårigt uppehåll på grund av pandemin och besökte olika städer och orter runtom i Sverige från tidig vår till sen höst.

Trendflow

Mål

Det slutgiltiga målet för alla marknadsföringsinsatser är självfallet välfyllda shower och att fortsatt stärka Cirkus Brazil Jacks position som den ledande cirkusen i Sverige. Detta åstadkommer vi genom att driva biljettförsäljning via TikTok, Meta Ads (Facebook- och Instagramannonsering) och Google (SEO och SEM) och på så vis öka synligheten och stärka marknadspositionen.

Driva försäljning

Stärka varumärket

Nå ut till nya målgrupper

Positiv avkastning

Lösning

Tillsammans med Brazil Jack har vi haft förmånen att arbeta med en omnikanalsmarknadsföring, vilket innebär att vi har kunnat nå ut till potentiella cirkusbesökare och koordinera våra insatser på flera olika plattformar. Detta innebär att vi har kunnat nå ut till ett mycket bredare målgruppsspann än om vi hade begränsat oss till att hantera annonseringen på en enskild kanal. Genom att vi hanterar så stor del av Cirkus Brazil Jacks digitala närvaro har vi även kunnat försäkra oss om att marknadsföringen är enhetlig och följer samma strategi som både stärker varumärket och driver försäljning. Vi tror att just viljan att satsa och synas överallt, speciellt i en tid när framtiden för cirkus i Sverige har sett osäker ut, är en stor anledning till att de idag är så älskade och välbesökta sedan deras comeback efter uppehåll 2020-2021.

En viktigt aspekt av vår strategi har varit att lägga upp en tidsplan och anpassa marknadsföringsinsatserna efter deras turnéplan och fokusera budget, innehåll och insatser på kommande orter för att maximera synligheten och biljettförsäljningen på ett sätt som känns logiskt för publiken.

Digital Marknadsföringsbyrå - braziljack
Om samarbetet​

”Samarbetet med Trendflow har varit fantastiskt! Vi har ökat vår biljettförsäljning och vi har kunnat nå målgrupper som vi inte har kunnat nå tidigare.”

Trolle Rhodin, VD/Cirkusdirektör